ทางเลือกที่ดีและสิทธิของผู้เรียนจะได้รับอย่างมากมาย

โรงเรียนสอนทำเค้กหรือสถาบันสอนทำเบเกอรี่  หรือแม้กระทั่งสถาบันต่าง ๆ ที่ถือได้ว่าเป็นสถานที่เรียนรู้อิสระเพิ่มเติมภายนอกที่ได้รับการยอมรับนั้น  

จากภาพลักษณ์และความเปลี่ยนแปลงทำให้เราสามารถมองเห็นถึงการพัฒนาไปในชั้นเชิงที่ดียิ่งขึ้น  มีการสอนทำเค้ก เบเกอรี่ ในรูปแบบและเครื่องมือที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และสิ่งสำคัญมีการเรียนการสอนทำเค้กและเบเกอรี่ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรด้วยความรู้ที่มีอย่างล้นหลามและน่าทึ่ง  ทำให้โรงเรียนสอนทำเค้กและสถาบันสอนทำเบเกอรี่  หรือแม้กระทั่งสถาบันอื่น ๆ อีกมากมายหลากหลายชนิดได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เรียนรู้อิสระอย่างมากมาย   จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  การเรียนรู้นอกกรอบความคิดอาจจะนำพาสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้คนสามารถค้นได้มาได้อย่างมากมาย  เพราะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและสามารถเลือกสรรสิ่งดี ๆ ให้กับตนเองได้อย่างมากมายเช่นเดียวกัน  แต่ในปัจจุบันสำหรับสถาบันและโรงเรียนที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างเห็นได้ชัด  ก็คงจะเป็นสถาบันสอนทำเบเกอรี่  สถาบันสอนทำขนมและโรงเรียนสอนทำเค้กตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ในการเรียนทำเค้ก  ทำเบเกอรี่และทำขนมชนิดต่าง ๆ ในตระกูลเบเกอรี่มีมากขึ้นไม่น้อยหน้ากว่าสถาบันสอนทำเบเกอรี่หรือโรงเรียนสอนทำเค้กที่กำลังก่อตั้งขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้วยเช่นกัน  

              สถาบันเหล่านี้จะสร้างสิทธิให้ผู้เรียนได้รับการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ผู้เรียนเองต้องการมากที่สุด    และในระยะเวลาที่ผู้เรียนก็สามารถกำหนดให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุดด้วยเช่นกัน  ถือได้ว่าเป็นทางเลือกในการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  จนเกิดผู้คนที่ต้องการเรียนรู้อีกมากมายในโลก