ได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและได้ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ

การเรียนการสอนสำหรับสถาบันสอนทำเบเกอรี่และโรงเรียนสอนทำเค้ก  มักจะเป็นไปในแนวทางที่สถาบันและโรงเรียนได้รับความรู้และสืบทอดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้มาตั้งแต่เดิม   เมื่อมีการพัฒนาในการเรียนการสอนจนเกิดประสิทธิภาพแบบที่สามารถเรียนรู้กันได้อย่างทั่วโลกแล้ว  สถาบันสอนทำเบเกอรี่หรือโรงเรียนสอนทำเค้กจึงเกิดขึ้นและขยายตัวอย่างมากมาย  เพื่อตอบสนองและต้อนรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนทำเค้ก  ทำเบเกอรี่และรวมไปถึงขนมชนิดต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

             ซึ่งสถาบันหรือโรงเรียนจะต้องมีประสิทธิภาพรวมไปถึงมีความเป็นมาตรฐานตลอดจนเป็นระดับสากลในขั้นสูงสุด  เพื่อทำการเรียนการสอนในการประกอบอาหารแบบที่เรียนกันในโรงแรมระดับชั้นนำ  รวมไปถึงครูผู้สอนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีลักษณะเป็นเชฟมืออาชีพหรือเชฟระดับโลกกันอย่างถ้วนหน้า   ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นมาตรฐานและได้รับการสืบทอดในการเรียนการสอนประกอบอาหารที่ทรงคุณค่าจะได้รับการถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพราะฉะนั้นเชฟหรือครูผู้สอนทำเค้กหรือเบเกอรี่ และผู้สอนทำขนมชนิดต่าง ๆ ในสถาบันที่คุณได้ทำการเลือกที่จะทำการศึกษาและเข้าไปเรียนรู้นั้น   ส่วนใหญ่จะเป็นเชฟระดับมืออาชีพและเชฟระดับที่มีชื่อเสียงเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคุณได้อย่างเต็มเปี่ยมและสุดกำลัง  คุณเองซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปเรียนรู้ในการเรียนทำเค้กและเบเกอรี่ควรที่จะตั้งมั่นหรือตั้งใจที่จะเรียนรู้ไปให้ถึงขีดสุด  เพราะคนที่ได้รับประโยชน์และได้ความรู้จากสถาบันเหล่านี้ก็คือตัวของคุณเอง