หากพูดถึงความใฝ่รู้ที่จะเรียนรู้นอกกรอบนั้น   ในปัจจุบันทุกคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่ตนเองมี   เปรียบเสมือนเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่คุณชื่นชอบหลังจากที่คุณได้ทำการศึกษาหรือมีความรู้เดิมที่อาจจะจำเป็นสำหรับตัวคุณ   ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นและสามารถรองรับในการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างที่ผู้เรียนต้องการจะศึกษา  เพียงแต่ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องค้นหาและเลือกสถาบันที่คิดว่าเหมาะสมและตนเองพอใจที่จะเข้ารับการศึกษาวิชาความรู้ที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างอิสระเสรีสถาบันต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นจะต้องทำการศึกษา  อาจจะเป็นสถาบันหรือโรงเรียนสอนดนตรี , นาฏศิลป์  โรงเรียนสอนทำอาหาร , โรงเรียนสอนทำเค้ก , สถาบันสอนทำเบเกอรี่ , โรงเรียนหรือสถาบันสอนศิลปะ  และสถาบันอื่น ๆ อีกมากมายหลากหลายชนิด  ซึ่งสถาบันหรือโรงเรียนเหล่านี้  ก่อตัวขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้นอกเหนือจากที่ตนเองมี  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความสนใจในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบและต้องการที่จะต่อยอด    สำหรับบางท่านอาจจะมีทัศนคติหรือความคิดที่จะทำหรือประกอบอาชีพในสิ่งที่ตนเองรักและถนัด   จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น  เพื่อรองรับในการประกอบอาชีพในอนาคตดั่งที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  อย่างเช่น  สำหรับคนรักและชื่นชอบในการทำเค้กและเบเกอรี่  มีความคิดและอยากจะประกอบอาชีพด้วยการเปิดธุรกิจร้านค้าจำหน่ายและจัดทำเบเกอรี่หรือขนมเค้กในอนาคต   จึงจำเป็นที่จะต้องหาสถาบันสอนทำเบเกอรี่หรือโรงเรียนสอนทำเค้ก  เพื่อเข้ารับการศึกษาและเรียนทำเค้กและขนมชนิดต่าง ๆ ที่ตนเองคิดว่าจะจัดจำหน่ายและเป็นสินค้าสำหรับธุรกิจในอนาคตของตนเอง  เมื่อสำเร็จหลักสูตร  ย่อมที่จะมีแนวทางและมีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างที่หวังไว้   เป็นต้น