ทำงานผ่านเน็ตเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะใช้ความสามารถส่วนตัวมาหาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างง่ายๆ โดยอาจจะใช้ความสามารถทางด้านภาษาความสามารถทางด้านบัญชี หรือความสามารถทางด้านการบรรยายร้อยเรียงเรื่องราว ใช้ในการทำงานผ่านเน็ต เป็นต้น โดยความสามารถต่างๆเหล่านี้นั้น เป็นความสามารถที่สามารถฝึกฝนกันได้ หรืออาจจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้ว การทำงานผ่านเน็ตนั้นอาจจะแค่อยากหารายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ ทำเพื่อความสนุก หรือทำงานผ่านเน็ตเพื่อหารายได้มาใช้ในส่วนที่ขาดอยู่ก็สุดแท้แต่ โดยการทำงานผ่านเน็ตนั้น เราจะทำเป็นแบบ freelance รับงานเองหรือเข้าไปตามประกาศหาคนทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งเค้ารับงานมาอีกทอดหนึ่งก็ได้ การรับงานเองมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะพูดคุยกับทางลูกค้าได้โดยตรง เมื่อเกิดปัญหาในส่วนต่างๆของงานก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าได้โดยตรงจึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และที่สำคัญได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำงานแบบรับต่อมาอีกทอดหนึ่งข้อดีมีอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะมีงานทำได้ตลอดและเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหางานเองเพราะบางทีอาจจะไม่ได้งานเลยก็เป็นไปได้ แต่การทำงานผ่านเน็ตแบบนี้มีข้อเสียตรงที่ว่าหากมีปัญหาในการทำงานแล้วจะเกิดความล่าช้าเพราะการคุยเรื่องปัญหาจะต้องผ่านต่ออีกเป็นทอดๆ จนบางครั้งอาจจะกินเลาเป็นวันกว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้สำเร็จ การเป็น freelance นั้นควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดจะดีที่สุดเพราะจะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานไม่ใช่ทำเพราะงานนั้นได้เงินเยอะเพราะเมื่อเราทำไม่ได้ก็จะเกิดความเครียดและงานที่ออกมานั้นจะไม่ดี