หุบเขานารุโกะ หรือ หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น  ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมากเลย ทีเดียว  เพราะความสวยงามอย่างมีมิติที่หุบเขาแห่งนี้มี   ด้วยเหตุนี้ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจกับหุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีอย่างหุบเขานารูโกะเป็นอย่างมาก  นักท่องเที่ยวที่เดินทางทัวร์ญี่ปุ่น  อยากท่องเที่ยวทุกมุมและทุกส่วนในความเป็นญี่ปุ่น  และทุก ๆ สถานที่ในประเทศญี่ปุ่นก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน   อย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแบบปฏิเสธไม่ได้  คือ หุบเขานารุโกะ หรือ หุบเขาใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเอง        สำหรับหุบเขานารุโกะ หรือหุบเขาใบไม้เปลี่ยนสี   ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักทัวร์ญี่ปุ่นให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและทุก ๆ ปี  เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ไม่เคยเงียบเหงาและไม่เคยว่างเปล่า  ดินแดนที่สวยงามตระการตาไปด้วยใบไม้หลากหลายสี  กลายเป็นไฮไลต์ที่น่าชื่นชมสุดตัวของธรรมชาติ  และสถานที่แห่งนี้ก็มีความงดงามบวกกับการสร้างความทรงจำอันดีงามสำหรับนักทัวร์ญี่ปุ่นทุก ๆ คน  การเดินทางไปสู่หุบเขานารุโกะนั้น  นักทัวร์ญี่ปุ่นควรเดินทางไปยังจังหวัดมิยาหงิ  ภูมิภาคโทโฮะขุ  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น  สถานที่นี้เป็นเพียงหุบเขาเล็ก ๆ ที่มีธารน้ำไหลผ่านขนาบข้างด้วยผาสูงไม่กี่สิบเมตรด้วยกัน  แต่ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเมื่อไหร่  สถานที่แห่งนี้ก็จะยิ่งคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ที่ต้องการเดินทางมาชื่นชมผืนป่าที่มีหลากสีแห่งความสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น